Inteligencja finansowa – czym ona jest?

Inteligencja finansowa – czym ona jest?

Temat pracy magisterskiej z psychologii, który jest bardzo interesujący, to z pewnością inteligencja finansowa. Wielu ekspertów od rozwoju osobistego uważa, że jest ona kluczowa dla osiągnięcia osobistego sukcesu. W poniższym tekście przedstawimy, jak to zagadnienie ująć w pracy magisterskiej z psychologii.

Rozdział pierwszy jest z reguły skoncentrowany na teoretycznych kwestiach, związanych z danym pojęciem. W przypadku inteligencji finansowej nie ma jednej, ogólnie zaakceptowanej definicji. W swojej pracy dyplomowej trzeba, więc przytoczyć wiele, różnych definicji i wybrać tę, którą uznaje się za najbliższą prawdy.

Naszym zdaniem bardzo dobrą definicję zaproponował Andrzeja Fesnak. Autor ten definiuje to pojęcie, jako umiejętność rozumienia finansów, kierowania nimi, zarządzania i posługiwania się pieniędzmi w sposób celowy i świadomy.

W rozdziale drugim trzeba już wykonać konkretne badania. Tutaj najlepiej wykorzystać ankietę. W niej należałoby przebadać losowo wybraną grupę respondentów. W ankiecie tej należy pokazać zależność pomiędzy nawykami, cechami osobowości i wykształceniem, a stanem posiadanego majątku.

Dzięki takiemu podejściu będzie można wykazać, że odpowiednie nawyki oraz wykształcenie mają kluczowy wpływ na kształtowanie się inteligencji finansowej. W swojej pracy dyplomowej można więc będzie dowieść, że inteligencja finansowa jest cechą, którą z pewnością można w sobie systematycznie rozwijać.

W rozdziale trzecim należy przedstawić wnioski, podparte oczywiście konkretnymi badaniami. W rozdziale tym można również wskazać, na to, że inteligencję finansową można skutecznie rozwijać już od najmłodszych lat. Takie czynności, jak chociażby granie w grę monopol, czy też czytanie książek o inwestowaniu pieniędzy z pewnością rozwija tę cechę.

Temat pracy magisterskiej z psychologii. Inteligencja finansowa.

Inteligencja finansowa to temat pracy magisterskiej z psychologii, który jest na pewno bardzo fascynujący oraz praktyczny. Z pewnością warto rozwijać w sobie tę cechę, ponieważ nie od dziś wiadomo, że ilość posiadanych pieniędzy, ma wpływ na samopoczucie.

Jak pisał kiedyś Nicollo Machiavelli “widzieliśmy, że za naszych czasów, ci tylko dokonywali wielkich rzeczy, których uważano za skąpych. Przegrywali zaś wszyscy inni”. Widać więc, że umiejętność zarządzania własnymi finansami zawsze była kluczowa, dla odniesienia sukcesu w każdych niemal czasach. Temat inteligencji finansowej z pewnością jest bardzo interesujący, również dla tych ludzi, którzy nie interesują się na co dzień psychologią.

Warto odwiedzić poniższy portal:
Aplikacja webowa na pracę magisterską lub inżynierską

Zostaw odpowiedź