PTSD – ciekawy temat na pracę magisterską.

PTSD – ciekawy temat na pracę magisterską.

Prace licencjackie i magisterskie z psychologii stanowią dla wielu studentów źródło rozmaitych problemów. Na pewno jednym z nich jest wybór odpowiedniego tematu. W poniższym zagadnieniu przedstawimy bardzo ciekawe zagadnienie psychologiczne – PTSD (Post Traumatic Stress Disorder – zespół stresu pourazowego). Zagadnienie to naturalnie zostanie przedstawione pod kątem przyszłej pracy dyplomowej.

Z reguły rozdział pierwszy w każdej niemal pracy dyplomowej jest poświęcony opracowaniu teoretycznemu danego problemu. W nim trzeba zdefiniować jasno, czym jest PTSD. Ogólnie definiuje się to pojęcie jako chorobę psychiczną, która rozwija się w umysłach osób, które przeżyły wydarzenia traumatyczne takie jak zagrożenie śmiercią, oglądanie śmierci najbliższych, czy też gwałt. Podczas tych wydarzeń osoby te przeżyły takie uczucia, jak intensywny lęk, strach oraz bezsilność.

Objawy stresu pourazowego są bardzo zróżnicowane. Wśród nich mogą być np. depresja, koszmary senne, drażliwość oraz nadmierna czujność. Z PTSD wiażą się również takie dolegliwości, jak nadpobudliwość oraz problem z koncentracją.

Klasycznym przykładem osób, które posiadają tę chorobę psychiczną, to byli żołnierze. Często narażeni byli na ostrzał, byli ranni lub widzieli śmierć swoich towarzyszy. PTSD powoduje, że często mają oni problem z odnalezieniem się w życiu osobistym.

Choroba zwykle rozwija się u osób, które przeżyły traumatyczne wydarzenie, tzn. były świadkiem lub uczestnikiem wydarzeń, które obejmowały śmierć lub zagrażały życiu, a dodatkowo towarzyszyły temu uczucia, takie jak: intensywny lęk, bezsilność lub przerażenie.

W rozdziale drugim Twojej pracy dyplomowej trzeba przedstawić rozmaite sposoby na zwalczenie tej choroby psychicznej. Wśród osób, które cierpią na PTSD, częste jest branie rozmaitych leków antydepresyjnych. Jedną z technik leczenia tej choroby jest redukcja lęku poprzez przywołanie traumatycznych przeżyć pod okiem terapeuty. W rozdziale trzecim trzeba zawrzeć podsumowanie odnośnie do zespołu stresu pourazowego. Można też tu zawrzeć swoje refleksje odnośnie do tej choroby oraz przypuszczenia, co do nowych sposobów walki z tą chorobę.

Prace licencjackie i magisterskie z psychologii o PTSD – refleksje.

Prace licencjackie i magisterskie z psychologii o PTSD są obecnie bardzo na czasie. Obecnie na całym świecie przybywać będzie osób z tą chorobą psychiczną. Wynika to z faktu, że coraz więcej na świecie rozmaitych konfliktów zbrojnych, które będą generować coraz więcej ludzi z zespołem stresu pourazowego. Łagodzeniem objawów PTSD na pewno powinny być takie instytucje jak wojsko, czy też policja. Poza tym na pewno wiedza o tej chorobie psychicznej powinna przydać się w firmach ochroniarskich. Na pewno tak gdzie jest zagrożenie ludzkiego życia, tam na pewno PTSD będzie występować.

Warto odwiedzić stronę:
Projekty w programach Inventor, SolidWorks i Solid Edge

Zostaw odpowiedź