Prace dyplomowe z psychologii i  socjologii. Ciekawe pomysły.

Prace dyplomowe z psychologii i socjologii. Ciekawe pomysły.

Prace dyplomowe z psychologii i socjologi – jak wybrać najlepsze tematy? Wielu studentów zadaje sobie takie pytanie.

Pisanie pracy licencjackiej z psychologii czy pracy magisterskiej z socjologii lub odbywa się na różne sposoby. Najczęściej mamy określone wytyczne przez promotora. Najlepiej, kiedy nasz wybór jest całkiem dowolny, wtedy możemy wybrać rodzaj pracy i tym samym od razu ułatwić sobie zadanie, najłatwiejsze bowiem są do napisania prace badawcze.

Wybieramy odpowiednią grupę badawczą np. uczniów, studentów, pracowników określonych branż, osoby w określonej grupie wiekowej np. czytelników, osoby określonej płci itd.. Następnie układamy ankietę, dajemy do wypełnienia i wyciągamy wnioski, które przedstawiać będziemy w naszej pracy licencjackiej czy też pracy magisterskiej. Tematem badawczej pracy magisterskiej z socjologii może być na przykład „Ideał kobiecego piękna w opinii młodych kobiet i mężczyzn”, „Subkultura kibiców piłkarskich w Polsce.

Próba socjologicznej analizy zjawiska na przykładzie kibiców”, „Spotkanie kultur w doświadczeniu migrantów zarobkowych, na przykładzie wybranych mieszkańców Warszawy” itp. Natomiast badawcza praca dyplomowa z psychologii będzie traktowała o innych zagadnieniach.

Przykładowe tematy tutaj to: „Poczucie sensu życia i samorealizacja a praktykowanie buddyzmu ZEN”, czy „Samoocena i umiejscowienie poczucia kontroli u instruktorów nauki jazdy”. Inny temat to „Orientacja religijna a poczucie koherencji i sensu życia”. Tematów tego typu jest ogromna ilość. Jeśli mamy zamiłowanie do tego typu badań napisanie rzetelnej pracy licencjackiej tudzież magisterskiej nie będzie stanowiło dla nas większego problemu.

Drugi rodzaj prac dyplomowych, który możemy wybrać to prace przeglądowe, w których dokonujemy analizy porównawczej literatury dotyczącej danego zagadnienia. Należy wtedy starannie wybrać literaturę, z której zamierzamy korzystać i pamiętać o sporządzeniu końcowego sprawozdania z osiągniętych przez innych wyników badań oraz ich ocenie.

Prace dyplomowe z psychologii – refleksje.

Prace dyplomowe z psychologii mogą być dla studentów dobrym wstępem do ambitnej kariery. Rozwijają one w studentach umiejętności analityczne oraz przygotowują do konkretnej ścieżki zawodowej. Wybór obszaru zainteresowania pracy dyplomowej z psychologii  może rzutować na całą przyszłą karierę psychologa.

Zostaw odpowiedź