Dysonans poznawczy – ciekawy temat pracy licencjackiej z psychologii

Dysonans poznawczy – ciekawy temat pracy licencjackiej z psychologii

Dysonans poznawczy to bardzo ciekawy temat  na pracę licencjacką z psychologii. Definiuje się to zjawisko jako psychiczny stan napięcia, występujący wtedy , gdy dana osoba ma dwa elementy poznawcze (postawy, idee, opinie), które są psychologicznie sprzeczne ze sobą.  Dysonans pojawia się przykładowo, gdy człowiek zda  sobie sprawę, z tego, że  bez żadnego powodu  postąpił  niezgodnie ze swoimi przekonaniami lub wybrał jedną z opcji, mimo przesłanek przemawiających na temat drugiej. 

Przykładowo zjedliśmy posiłek pełen mięsa, pomimo tego, że na co dzień jesteśmy po prostu wegetarianami. Teoria dysonansu poznawczego została sformułowana w roku 1957 przez Leona Festingera. Jest to jedna ze sztandarowych koncepcji psychologii społecznej.  Teoria ta zakłada,  że każdy człowiek dąży do zgodności pomiędzy przekonaniami, a postępowaniem. Dysonans poznawczy na pierwszy rzut oka jest zjawiskiem bardzo podobnym do hipokryzji.

Pracę licencjacką na ten temat należy zacząć od rozważań teoretycznych. Powinny one zostać opisane w rozdziale pierwszym. Tu należy podać różne definicje dysonansu poznawczego, przedstawione przez rozmaitych autorów. Literatura traktująca o dysonansie poznawczym jest bardzo bogata. W drugim rozdziale można zaplanować i przeprowadzić badania traktujące o dysonansie poznawczym.  Badania nad dysonansem poznawczym mogą dotyczyć np. palenia papierosów lub unikania podatków. Rozdział trzeci powinien zawierać rezultaty przeprowadzonych badań oraz podsumowanie.

Prace licencjackie z psychologii – czy są wstępem do wielkiej kariery?

Prace licencjackie z psychologii, pomagają osiągnąć sukces, ale go nie gwarantują. Absolwentów psychologii jest obecnie na rynku bardzo dużo. Psycholog może pracować w swojej własnej poradni. Może on działać również jako prywatny trener, tzw. coach. Rynek szkoleń w Polsce jest bardzo dobrze rozwinięty. Osoba, która potrafi świetnie motywować oraz przekazywać wiedzę sprzedażową zawsze będzie w cenie. Wielu psychologów pracuje również jako rekruterzy. Ukończenie psychologii nie musi zamykać nam drzwi do innych profesji.

Psycholog równie dobrze może działać jako dziennikarz lub przedstawiciel handlowy. Psychologowie są spotykani nawet w bankach. Uzyskane wykształcenie nie determinuje do końca naszej kariery. W dobie internetu łatwo nabyć rozmaite cyfrowe kompetencje np. z zakresu programowania. Przysłowie “czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał” – już nie obowiązuje. Przekwalifikowanie się jest o wiele łatwiejsze, niż kiedyś.

Strona godna polecenia:
http://pracelicencjackieinformatyka.org.pl

Zostaw odpowiedź